burgasonline.com
реклама

 

 


Няколко ползи за здравето от консу
3-те зодии, които ще постигнат усп
Скала на Бишоп - показател при нуж
Какво ще се промени с регламента н

   Използването, на която и да е от услугите, предлагани от „Бургас Онлайн", предполага, че потребителят се е запознал с раздел „Условия за ползване", напълно е съгласен с тях и ще ги съблюдава при работа с „Бургас Онлайн".


   Оттук нататък под „Бургас Онлайн" би следвало да се разбира „екипа от хора, подържащи сайта, носителите на правата върху домейна, отговорните лица от компанията, собственик на портала". Под „потребител" следва да се разбира „посетител на сайта, разглеждащ публикувана информация или публикуващ информация".


   Потребителят се задължава да не публикува изявления, накърняващи достойнството на расова, верска, сексуална, етническа, социална или каквато да било друга основа. Той също така се задължава да публикува вярна, пълна, точна и неподвеждаща информация. Забранява се публикацията на класифицирана или по друг начин конфиденциална информация, информация, увреждаща националната сигурност или интересите на трети лица, както и рекламно съдържание, ако изричното съгласие за публикуване на токова не е дадено от „Бургас Онлайн". Публикуването на обява е декларация, че предлаганата вещ е придобита по законен и морален начин, непротиворечащ на законите на Република България, и свободната търговия с нея е разрешена от органите на реда.


   „Бургас Онлайн" предоставя на потребителя онлайн платформа за публикуване на обяви за всякакви продукти и услуги, които не са забранени от законите на РБ. Бургас онлайн не носи отговорност за престъпни и неморални деяния, използващи платформата. „ШО" се задължава при получаване на сигнал за нередности незабавно на заличава записите от видимата за потребителите зона, да запазва архивно копие като евентуален доказателствен материал за органите на реда и правораздавателните институции и да ги сезира.


   Tова не е сайт за електронна търговия и затова действията на купувача не подлежат на особена закрила по смисъла на законите за защита на потребителите на РБ


   „Бургас Онлайн" си запазва правото на заличава записи неотговарящи на гореизложените „Условия за ползване".


   „Условията за ползване" следва да се тълкуват ИЗЦЯЛО в полза на „Бургас Онлайн" и несъучастието му в каквито и да било престъпни деяния.